PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng các loại thẻ thanh toán thẻ ghi nợ được chấp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Thanh toán khi mua hàng online qua website

Bao gồm thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD), Thanh toán trực tuyến (Thanh toán bằng Quét QR Code) Đơn hàng sẽ được xác nhận ngay sau khi chuyển khoản

Các Ngân hàng hỗ trợ:

img-14
img-15
img-16
img-17